Category - אוכל מרוקאי

אוכל מרוקאי

חמין מרוקאי

תבשיל זה נוצר מאחר ולפי ההלכה היהודית יש איסור לבשל ביום שבת, ויש איסור על הבערת אש ביום זה. כדי לאכול מאכל חם בשבת בצהריים היה צורך לבחור במאכל שבישולו יתחיל...

Topics